• IFK Motala Bandy
    Hos IFK ska du känna dig Välkommen, Stolt och Inspirerad!
Våra socialt engagerade sponsorer har reserverat en pott pengar per månad till oss.
Klicka till vänster så får vi del av dom.
Hittills intjänat denna månad:
0 kr av
0 kr