• IFK Motala Bandy
    Hos IFK ska du känna dig Välkommen, Stolt och Inspirerad!
Våra socialt engagerade sponsorer har reserverat en pott pengar per månad till oss.
Klicka till vänster så får vi del av dom.
Hittills intjänat denna månad:
0 kr av
0 kr
IFK Motala Bandy

I IFK Motala Bandyklubb står vi upp för alla människors lika värde i allt vi gör. Vi accepterar ingen diskriminering och tar tydligt avstånd från våld, rasism och mobbning. Alla som verkar i klubben bidrar till föreningens goda rykte genom sitt sätt att vara mot andra och varandra.

Vår klubb ska föregå med gott exempel, ta ett stort socialt ansvar och vara en positiv kraft i samhället. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna, kunna bli inspirerade och vara stolta över att vara en del av IFK Motala Bandy. Vi vill lära klubbens ungdomar att visa hänsyn och ta ansvar för både sig själva och för gruppen.

Alla som vill spela bandy ska få möjlighet att vara med i ett lag och fortsätta med bandyn under hela sin skoltid. För de yngre ska fokus ligga på glädje och lek, det är allas rätt att få ha roligt med sin bandy och utvecklas i den takt de har förutsättning för. För oss är det viktigt att våra ledare är engagerade, utbildade och kan ge en allsidig träning. I klubbens aktiviteter ska fair play, socialt ansvar och omtanke om varandra betonas.

Läs mera på www.ifkmotalabandy.se eller följ oss på Facebook och Instagram.