• IBK Sala
Våra socialt engagerade sponsorer har reserverat en pott pengar per månad till oss.
Klicka till vänster så får vi del av dom.
Hittills intjänat denna månad:
0 kr av
0 kr
IBK Sala

IBK SALA är en stor BREDDförening inom innebandy. Från knattespel för både flickor och pojkar, barn, ungdom, junior och seniorspel. Vi har verksamhet i ca 20-talet lag i olika serier och introduktion. Från 5 år till 50 år.

 

Nyhet i år är samverkan med Sala HF (knatteskoj) och Samverkansavtal med Västerlöfsta IBF från Heby som vi nu i överenskommelse, stödjer varandras verksamheter. Initialt med att bygga upp, genom samarbete med spelare, ledarutbildningar och även utveckling av styrelsearbetet i båda föreningarna. Vi är mer än en idrottsförening och viktiga frågor som tex mental hälsa och träning och kost är aktuella arbeten som vi har initierade vissa delar under förra säsongen.

 

Målvaktsträning för våra målvakter är årets satsning där vi nu kunnat knyta till oss en unik lösning med en väletablerad elitmålvakt som vunnit SM guld och även står i ett Landslag som nu velat hjälpa oss utveckla våra målvakter ännu mer med sin kunskap och erfarenhet.

 

Vi välkomnar alla som vill verka tillsammans med IBK SALA då vi är en stor förening med drygt 450 aktiva medlemmar. Det är en verksamhet som omsätter stora resurser, så finns det någon som vill och kan stötta föreningen på något sätt så mottas hjälpen tacksamt. Vi vill vara tydliga med att föreningen har ett beslut sedan 5 år tillbaka att inga ersättningar betalas ut till någon, varken spelare eller ledare.

 

Vi har från och med säsongen 19/20 valt att flytta all vår verksamhet till Lärkan, den nya Sporthallen och den nu uppfräschade Lärkhallen. Vision IBK Sala vill vara den främsta innebandyklubben i Västmanland. IBK Sala ska vara det självklara valet för barn och ungdomar och seniorer som vill spela innebandy i Sala.

 

Mål: IBK Salas mål är att utbilda spelare i innebandy men att samtidigt delta i utvecklingen av individerna inför vuxenlivet. Vi vill på ett aktivt sätt vara med och forma barn, ungdomar och seniorers syn på kamratskap, respekt för varandra och även fostra ett gott sportsligt beteende. IBK Sala ska vara ett föredöme som idrottsklubb där vi erbjuder medlemmarna ett självklart alternativ till att ”hänga på stan” och där vi sedan i en positiv anda även formar framtidens innebandyspelare. IBK Salas vilja är att ungdomsverksamheten skall stödja spelarna i siktet mot föreningens representationslag i seniorlagen där målet är att merparten av spelarna skall komma från de egna leden. Vi satsar på att utbilda våra tränare för att kunna erbjuda en meningsfull verksamhet med hög kvalitet.

 

IBK SALA ska ha verksamhet från Innebandylekis till och med seniornivå. Omfattningen av IBK SALA’ s verksamhet motsvaras av de serier som administreras av Västmanland IBF. IBK SALA ska inte delta i Elitverksamhet.

 

IBK SALAs värdegrund kan sammanfattas med orden:

Glädje: När man låter glädje och sunda värderingar styra verksamheten kan den personliga utvecklingen optimeras. Det är därför vi spelar.

Värdighet: Vi vill vara förebilder på planen, bänken och läktaren. Det innebär att vi inte fuskar, slåss eller säger fula ord. Vi förtjänar våra segrar.

Respekt: Vi respekterar våra motståndare, medspelare, domare, ledare och publik – alla!

Utveckling: Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att våra spelare, ledare och domare ska kunna prestera den bästa innebandyn.

Gemenskap: Tillsammans, genom samarbete, når vi våra mål. En IBK Sala-medlem är lojal och visar klubbkänsla.

 

I IBK Sala vinner vi genom att:

• ha roliga och utvecklande träningar

• inspirera barnen/ungdomarna att göra det som krävs för att utvecklas maximalt

• respektera sig själv, sina ledare, lagkompisar, motståndare och domarna

• lära sig att vara en god lagspelare

• lära sig gott ledarskap

• lära sig hitta balansen i livet mellan idrott och skola/arbete

• lära sig att hårt och intelligent arbete leder till bra resultat

• vinna matcher tillsammans som ett lag

• lära sig att förlora matcher tillsammans som ett lag

• lära sig hur man når god fysisk form

• lära sig använda idrottens mentala styrkor i övriga livet

• lära sig att god kost hjälper dig att prestera bättre IBK Salas utvecklingsmodell

 

Utvecklingsmodellen nedan beskriver föreningens träningsstrategi för aktiva lag (baseras i stora drag på svenska innebandyförbundets utvecklingsmodell, SIU) och ämnar klargöra hur lagledningarna bör agera och planera sin verksamhet. Generella instruktioner till ledarna för barn- och ungdomslagen är:

• Behålla så många som möjligt så länge som möjligt

• Låt varje individ utvecklas utifrån sina egna, unika förutsättningar

• Varje individ ska i sin utveckling endast jämföras med sig själv

• Lät kampmomentet i tävlingen vara överordnad resultatet

• Ge alla en bra innebandyutbildning

• Utveckla och utbilda idrottare

• Uppmuntra spelarna att hålla på med flera idrotter samtidigt upp till 15 års ålder

 

För juniorlagen ska mål och strävan vara att färdigutbilda och fostra duktiga spelare till högre divisionsspel. Spelare som vill sträva högre än VIBF’ s serier där IBK SALA ska vara representerade ska stödjas till fortsatt utveckling. För seniorlagen ska mål och strävan vara att förvalta och fostra duktiga spelare till högre divisionsspel. Spelare som vill sträva högre än VIBF’ s serier där IBK SALA ska vara representerade ska stödjas till fortsatt utveckling IBK SALA välkomnar Er att delta, stödja och verka tillsammans med Föreningen i ett gemensamt långsiktigt arbete

 

Tack //Styrelsen IBK SALA