video
Filmen om Linda

Se och hör Arne Falkbäck, Lindas pappa och grundare av Stiftelsen Våga va´digsjälv!!! berätta om hur allt började och varför vi gör det vi gör.

Läs mer på www.vagavadigsjalv.se

Kommentera
0 Kommentarer
loading...