Vår Policy

Vårt ansvar

En digital allemansrätt

Sponsringonline® tar ett ansvar för att främja en social, kulturell och ekonomisk utveckling.  Det sker genom att tillhandahålla en kanal för det fria ordet och att göra det enkelt och lönsamt för sponsorer att stödja barn och ungdomars utveckling inom föreningslivet.

 

Barn, ungdomar och ideella föreningar

Sponsringonline® tar ett långsiktigt ansvar för att medverka till finansieringen av ideella [1] föreningars breda barn- och ungdomsverksamhet. Alla barn och ungdomar har rätt till den omsorg som idrottsrörelsen kan ge. Gemenskap, glädje, kamratskap, fysisk träning och samvaro med vuxna är en bra väg in i samhället.

Utanförskap, kriminalitet och missbruk ska motverkas med god vilja och kraft. Pengar ska inte vara ett hinder för att familjer eller föreningar ska kunna satsa på en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Sverige.

Idag skapas enorma skattefria vinster på internetreklam i Sverige som sedan tillfaller ett fåtal ägare till de globala nätföretagen i USA

Sponsringonline® tar ett ansvar för att ideella föreningar i Sverige ska kunna ta en del av de allt mer ökande intäkterna av internetreklamen. Föreningarna kan nu tjäna pengar genom att rekommendera sponsorn och sponsorns erbjudande i sina nära relationer.

Sponsringonline®   avbryter samarbetet med föreningar där det förekommer diskriminering [2] och kränkningar, eftersom förtroendet för dem då är skadat. Samarbetet bryts även om det framkommer att föreningen inte är ideell enligt Skatteverkets definition.
 

Journalistik

Sponsringonline®tar ansvar för attbidra med kvalitetsjournalistik om barn och ungdomars hälsa. Ideella föreningar kan dela dessa artiklar, tillsammans med länkar till sponsorernas erbjudanden, och journalisterna får betalt av sajten för sina texter. 

Besökarna

Sponsringonline® tar ett ansvar för att de som ser reklamen på sponsringonline.se ska förstå och känna att sponsorernas annonser och erbjudanden gör gott för barn och unga. Sponsorerna ger ekonomiskt stöd till föreningslivet och när besökare uppmärksammar reklamen ger det intäkter som går tillbaka till samhället.

Sponsringonline® tar ett ansvar för att besökarna själva ska få bestämma om de vill få ytterligare reklam av de medverkande sponsorerna eller inte.
 

Sponsorer

Sponsringonline® tar ett ansvar för att alla företag, små eller stora, enkelt ska kunna ta ett socialt samhällsansvar. Sponsorn bestämmer själv ett max-pris per månad och betalar bara för resultatet. Priset ska inte utestänga någon som har viljan att hjälpa till. Reklamintäkten blir sedan till sponsring för föreningen.

Sponsringonline® tar ett ansvar för sponsorerna ska få mer värde tillbaka av pengar för sin sponsring. Pengar till ideella föreningar medför ett minskat krav på barnfamiljerna att betala stora summor för avgifter inom t.ex. idrotten. Det innebär att sponsorernas erbjudanden möts med välvilja och föreningarna hjälper till att marknadsföra sponsorernas erbjudande genom rekommendationer i nära relationer, alltså barnfamilj till barnfamilj och andra nära vänner.

Barnfamiljerna i föreningen tipsar familjens nära släkt och vänner och bekanta. De som är med på födelsedagar, dop, midsommar och julafton etcetera.    


 

Föreningar och supportrar som laddar upp innehåll

Sponsringonline® ska vara en arena för det fria ordet.  Föreningar och deras supportrar har rätt att ladda upp artiklar, debatter, foton, videor med mera. De som laddar upp ett eget innehåll behåller publiceringsrätten till sitt eget material.

Det sker ingen gallring av uppladdat material av redaktörer eller ägare, givet att det följer svensk lag; Upphovsrättslagen, Yttrandefrihetsgrundlagens [3] regler för ansvarig utgivare och Lagen om elektronisk anslagstavla [4].

 

Ansvaret mot varandra

Sponsringonline® tar ett ansvar för att motverka mobbing, hot och kränkningar på nätet. Det kan gälla spridning av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter.

Hot innebär även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder.

Sponsringonline® ansvarar för att motverka detta genom att inte publicera eller genom att ta bort sådant material om det mot all förmodan skulle uppkomma. En medlem som medvetet bryter mot svensk lag, trots påpekande om överträdelse, kommer att stängas av.
 

 

 

 


 

[1] Vi utgår här från skattelagstiftningens definition: http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd104898a3a9c80006965

[2] Se Diskrimineringslagens definition – www.do.se som tar upp kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

[3] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

[4] http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998112-om-ansvar-for-elektroniska_sfs-1998-112

 

Vår värdegrund 

Rätten till egen media

 • Nätet har brutit monopolet inom media för mediabolagen.
 • Alla människor har rätt att använda media för att lägga fram egna åsikter och innehåll, och stärka den lokala demokratin.
 • Media ska inte styras av mediabolagen utan av allas rätt till yttrandefrihet.
 • Sponsringonline® hjälper människor att tillsammans att själva styra media och få reklampengarna själva.

   

Rätten till ekonomisk ersättning

 • Nätet ger möjligheter för alla att skapa och dela innehåll
 • Alla människor har rätt till det ekonomiska värdet av det arbetet.
 • Sponsringonline® hjälper människor att få betalt för att publicera på nätet.

   

Rätten till egen integritet

 • Nätets medieföretag kartlägger våra aktiviteter och säljer persondata som konsumentprofiler för att tjäna pengar.
 • Alla människor har rätt till personlig integritet och till det ekonomiska värdet av digitala persondata.
 • Sponsringonline® värnar den personliga integriteten och ser till att individen förfogar över det ekonomiska värdet av sina digitala persondata.

   

Rätten till en effektivare handel

 • Nätet gör det möjligt för handlare och hushåll att samarbeta utan fördyrande mellanhänder.
 • Alla människor har rätt till en effektiv handel med bra varor och priser.
 • Sponsringonline®   hjälper handlare och hushåll att tillsammans skapa en effektiv handel.

   

Rätten att vara god

 • Alla företag har rätt att vara goda och ta ett större samhällsansvar.
 •  Nätet gör det enkelt för ideella och kommersiella aktörer att samarbete.
 • Sponsringonline® omvandlar företagens reklamkostnader till ett aktivt samhällsansvar.