Mobiljakten - insamlingskampanjen med många vinnare
Upphovsrätt: Mobiljakten
Inlägg
Mobiljakten - insamlingskampanjen med många vinnare
Nu har Mobiljakten startat. Mobiljakten är insamlingskampanjen med många vinnare. Skolklasser och föreningar tjänar pengar på alla avlagda mobiler de samlar in. Miljön är vinnare eftersom samtliga telefoner återanvänds eller skickas till återvinning. En del av Mobiljaktens överskott går till Städa Sverige och mer städning av svensk natur.

Det finns uppskattningsvis 15 miljoner avlagda mobiltelefoner i de svenska hemmen. Nu uppmanar arrangörerna barn och ungdomar att samla in så många som möjligt. Målet är att få in en miljon av dessa under 2019.


– Lyckas vi innebär det minst 50 miljoner kronor att dela på för föreningslivet, skolklasserna samt Friends och Städa Sverige, säger Jörgen Hjort, VD på Telechange som arrangerar Mobiljakten i samarbete med Friends och Städa Sverige samt återvinningsföretagen Replace och Sims Recycle Solutions.
Nyare telefoner kommer att återanvändas och säljas i någon av Telechange 40 butiker eller i företagets webbshop medan äldre skickas till återvinning. Allt överskott tillfaller de skolklasser och föreningar som samlar in mobiltelefonerna med undantag för några procent som tillfaller organisationerna Friends och Städa Sverige.

– Mobiljakten ger idrottsföreningar ännu en chans att göra gott för miljön, samtidigt som de tjänar pengar till att förverkliga sina drömmar. Varje insamlad mobil bidrar också till att vi kommer att kunna städa ännu mer svensk natur med engagerade, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige – idrottens miljöorganisation.

– I och med Mobiljakten bidrar skolklasserna också till kampen mot mobbning, vilket är något Friends uppskattar mycket. Vår del av överskottet går direkt till arbetet med att förhindra mobbning och skapa en trygg miljö för barn och unga i skolan och inom idrotten, säger Malin Duintjer, Insamlings- och marknadschef på Friends.

Vid återvinning plockas mobilerna isär för att ta bort farliga ämnen, bland annat tungmetaller som kadmium, kvicksilver och hexavalent krom. Metallerna i telefonen återvinns i smältverk där koppar, aluminium och järn används som råvara i nya produkter. Små mängder guld, silver och palladium kan också återvinnas från telefonens kretskort. Genom att återanvända metallerna slipper man bryta nya, vilket minskar miljöpåverkan. En del plast kan också materialåtervinnas. Övrig plast återvinns genom förbränning. Vi kombinerar alltså återvinning av material med återvinning till energi.

– Genom att lämna in din mobil till Mobiljakten kan du vara säker på att den får ett andra liv.
Om det inte är möjligt återvinns den på ett miljömässigt korrekt sätt, säger Jörgen Berg på Replace som är ett ledande företag när det gäller återbruk av elektronik.


För mer information, besök http://www.mobiljakten.se eller kontakta Jörgen Hjort på 070 780 00 18 eller jorgen@telechange.se, eller Mats Wesslén, VD på Städa Sverige, på 070-588 49 88.

 

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. I över 30 år har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Mest välkänd är städningen längs Sveriges vägar med ca 1 000 ton upplockat skräp per år.

Kommentera
0 Kommentarer
loading...