• Stiftelsen Våga va´ Dig Själv
    Ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv
Våra socialt engagerade sponsorer har reserverat en pott pengar per månad till oss.
Klicka till vänster så får vi del av dom.
Hittills intjänat denna månad:
0 kr av
0 kr
Stiftelsen Våga va´ Dig Själv

DET HÄR GÖR VI:

För att kunna skapa ett nytt sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv, har vi en mängd aktiviteter. Under aktiviteterna applicerar vi vår metodik och jobbar mot visionen – en värld där ungdomar bryr sig, trivs och växer och där man vågar vara sig själv och tillåter andra att

vara sig själva.

Några av våra aktiviteter är:

DET HÄR STÅR VI FÖR:

Vi skapar ett nytt sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv.

Vår vision är en värld där ungdomar bryr sig, trivs och växer. En värld där man vågar vara sig själv och tillåter andra att vara sig själva. Våra ledstjärnor är engagemang, mod, omtanke och glädje. Och vi arbetar hårt tillsammans.

Vi hoppas att du vill hänga med oss i vårt arbete. Att du vill engagera dig. Så läs lite här om vilka vi är och vad vi gör, och hör gärna av dig till oss.

Du behövs.

METODIKEN:

Alla barn och ungdomar behöver bli sedda, hörda och bekräftade. Genom ett fåtal, enkla och tydliga regler skapar vi en harmonisk och trygg miljö. Vi är konsekventa och tydliga med vad som gäller, eftersom vi vet att då skapas en lagkänsla där alla individer får plats – och växer.

Vi tror på tillsyn och utveckling – därför låter vi ingen ung människa isolera sig eller dra sig undan. Med det kommer naturligtvis ansvar och regelbunden återkoppling.

Vi vänder oss till ungdomar i åldrarna 10-16 år som vill stärka sin självkänsla och förbättra sitt självförtroende. Här får du vänner för livet som får dig att växa som person för att klara av dagens hårda verklighet. För familjer med bristande ekonomi kan vi skapa möjligheter för ungdomar att medverka på våra aktiviteter.

LEDARSKAPSUTBILDNING

FÖRELÄSNINGAR

SOMMARLÄGER    

INSPIRATIONSDAGAR

TEMADAGAR I SKOLOR

 

Läs gärna mer om vår metodik på vår hemsida. www.vagavadigsjalv.se