Forskaren: Press från föräldrar förstör idrottens nytta
Upphovsrätt: Karlstad Universitet
Inlägg
Forskaren: Press från föräldrar förstör idrottens nytta
Ibland är det bästa en förälder kan göra för sitt barn vara att låta hen stanna hemma från träningen. Det säger Stefan Wagnsson som forskar på ungas idrottande och som har sett att många barn pressas tills de tappar både självförtroendet och idrottslusten.

När en förälder ägnat år åt att skjutsa till träningar, packa väskor, tvätta unkna strumpor och köpt fler lotter och kakor än en person kan förväntas behöva, kan det hugga till i magen när barnet säger att hen inte vill gå till träningen. Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap säger att hans forskning har visat att barn som pressas till att fortsätta satsa på idrotten förlorar mer än de tjänar.

- Det är vanligt att föräldrar blandar ihop sina drömmar och mål med barnets. Som förälder måste man förstå att chansen att ens barn ska bli proffs är så otroligt liten. Det viktiga måste vara att de har roligt, säger Wagnsson som just nu forskar på ungdomsidrott vid Karlstad universitet.

 

Flera internationella undersökningar har visat att barn utvecklas psykosocialt av att idrotta, men för vissa kan det bli tvärtom: press från omgivningen som tror att idrott bara är nyttigt och känslan av att inte leva upp till förväntningarna bryter ner det som fritidsintresset skulle bygga upp.

- Trivs man inte med idrotten så kan det vara bättre att hitta andra områden där man kan växa och få större självkänsla, säger Stefan Wagnsson.

 

Samtidigt finns det mycket både föräldrar och ledare kan göra för att idrotten ska fungera extra bra för barn och ungdomar så att de får höjt självförtroende och social förmåga. Stefan Wagnsson pekar ut det som kallas “ALM”: Ansträngning, Lärande och Misstag. Metodiken är enkel: Ge positiv feedback utifrån individens egna prestationer. Laget måste stötta varandra och fokus ska ligga på att göra allt man kan utan förväntningar på att göra mer än vad som är möjligt för individen.

 

- Kopplingen är väldigt tydligt och mycket forskning visar att det funkar om man följer detta. Barnen mår bättre, de idrottar längre och presterar till och med bättre, säger Stefan Wagnsson.

 


Fakta:

Vinster av fysisk aktivitet hos barn 6–17 år:

Alla barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

  • Förbättrad kondition
  • Ökad muskelstyrka
  • Förbättrad skeletthälsa
  • Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos barn med högt blodtryck och förhöjda blodfetter)
  • Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med övervikt/fetma)
  • Mental hälsa (minskade symtom på depression, ökad självkänsla)
  • Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan

Källa: Svenska läkaresällskapet, Riksidrottsförbundet

Kommentera
0 Kommentarer
loading...