Ett spännande projekt
Upphovsrätt: Motala Fontänhus
Inlägg
Ett spännande projekt
Sveriges Fontänhus Riksförbund har startat ett ESF-projekt som går ut på att öka kunskaperna för hur man arbetar med digitala plattformar – Digi-Inklusion. Samtliga 13 Fontänhus i Sverige är delaktiga och det pågår liknande projekt i flera nordiska länder

Motala januari 2020.

Sveriges Fontänhus Riksförbund har startat ett ESF-projekt som går ut på att öka kunskaperna för hur man arbetar med digitala plattformar – Digi-Inklusion. Samtliga 13 Fontänhus i Sverige är delaktiga och det pågår liknande projekt i flera nordiska länder. Som samarbetspartners har man bland annat Fountain House New York, Cisco och Techsoup. Förutom att använda WebEx Teams och WebEx Meetings, både i sina egna Fontänhus och i samarbete med andra Fontänhus, så kommer projektet att undersöka om den ökade kompetensen gällande digitala plattformar gör medlemmarna mer anställningsbara. Detta gör man genom ett samarbete med två forskare.

Alla Fontänhus som är med i projektet kommer att få en utbildning i hur man kan använda WebEx som ett verktyg i den arbetsinriktade dagen. Ett antal personer i Helsingborgs Fontänhus har gått en utbildning om WebEx som tillhandahölls av Techsoup. Helsingborgs Fontänhus ansvarar nu för att utbilda de andra Fontänhusen i Sverige. Först ut med att gå utbildningen var Fountain House Stockholm och som andra Fontänhus att få gå utbildningen var Motala Fontänhus. I tur att gå utbildningen är en grupp som består av personer från Göteborg och Åland (eftersom Åland är svenskspråkigt så ville de delta i den svenska utbildningen).

Den 29-30 januari skickade Motala Fontänhus ett team på fyra personer, två anställda och två medlemmar, till Helsingborg för en utbildning i hur systemen fungerar. Tanken är att de sedan ska ta med sina nya kunskap till Motala Fontänhus för att lära andra hur det fungerar.

Det var två lärorika dagar och samtliga deltagare från Motala var mycket nöjda. Teamet kommer nu att ta fram ett utbildningspaket och lathundar för att fler på Fontänhuset ska kunna ta till sig hur systemen fungerar och vad man kan använda det till.

Motala Fontänhus har redan använd sig av WebEx Meetings regelbundet under det senaste halvåret i ett samarbete med Fountain House New York. För att fler medlemmar ska få en bättre förståelse för Fontänhusmodellen, våra 37 internationella riktlinjer och en djupare insikt i varför vi arbetar på det sätt som vi gör, så har vi använt oss av WebEx Meetings för att diskutera en ny riktlinje varje vecka med Fountain House New York. När vi är klara med dessa diskussioner så har vi redan idéer om ett fortsatt samarbete med Fountain House New York.

Flera WebEx-teams har redan skapats kring olika frågor där personer från olika Fontänhus kan utbyta idéer och arbeta tillsammans, bland annat ett team för de hus som arbetar med Poddar. Inom projektet har alla Fontänhus även veckomöten via webben där vi delar med oss av olika sätt att använda plattformarna.

Möjligheterna är oändliga och bara fantasin sätter gränser för hur man kan använda sig av WebEx Teams och Meetings, vi har bara sett början av vad vi kan åstadkomma.

Mer information om projektet finns på: https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/DIGI-INKLUSION/

                                                                                                                                                                              /Magnus W

Kommentera
0 Kommentarer
loading...